Kontinuita vedenia

Management bei Miele

Od svojho založenia v roku 1899 sa spoločnosť Miele nachádza vo vlastníctve rodín Miele a Zinkann. Všetci z takmer 70 obchodných spoločníkov sú priamymi potomkami oboch zakladateľov Carla Miele a Reinharda Zinkanna.

Obidve rodiny sú od prvopočiatku firmy zastúpené v jej operatívnom vedení.

Všetci konatelia sú si rovnocenní. Zľava: Dr. Stefan Breit (konateľ, technika), Dr. Markus Miele (konateľ a spoločník), Olaf Bartsch (konateľ, financie a controlling), Dr. Reinhard Zinkann (konateľ a spoločník) a Dr. Axel Kniehl (konateľ, marketing a predaj).