Obchodný vývoj

Vývoj obchodnej činnosti

Vývoj obchodnej činnosti

Vo finančnom roku 2021 spoločnosť dosiahla tržby 4,84 miliardy eur. To zodpovedá nárastu o 335,9 mil. eur alebo 7,5 %. V Nemecku bol obrat 1,91 miliardy eur. K 31. decembru 2021 zamestnávala skupina Miele celosvetovo približne 22 000 ľudí, z toho 11 400 v Nemecku.

Miele Group turnover
Miele Group workforce