Trvalá udržateľnosť

Nachhaltigkeit

Zodpovednosť


Pre spoločnosť Miele je trvalá udržateľnosť obchodovania založená na hodnotách a tradícii spoločnosti a je neoddeliteľným základom dlhodobého obchodného úspechu. Spoločnosť Miele je členom organizácie OSN pre trvalú udržateľnosť Global Compact a signatárom „charty rôznorodosti“. Každé dva roky zverejňuje spoločnosť Miele správu o trvalej udržateľnosti.

Viac informácií

Informácie o chemikáliách

Informácie o chemikáliách podľa čl. 33 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.

Viac na miele.sk/reach